Các thầy cô giáo Trường THCS Đồng Luận luôn tự hào về em Nguyễn Anh Sơn là một học sinh vượt khó, học giỏi; là tấm gương sáng để các bạn học sinh khác noi theo. Bạn học cùng ...