Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn huyện Thanh Thủy trong thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng học sinh bị tai nạn đuối nước vô cùng thương tâm, nhằm tăng cường công tác ...