Cuốn sách “Mùa về trong thành phố” được xuất bản bởi Nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách là tập truyện ngắn, bao gồm 16 tác phẩm.16 tác phẩm đều là sản phẩm tinh thần của tám nhà văn nữ