Trường THCS Đồng Luận được thành lập từ năm 1966. Trải qua bao khó khăn và thử thách giờ đây nhà trường đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành giáo dục huyện ...